01 December 2018

Zaterdag, 1 December 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 21,34-36.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Zorgt er voor dat uw geest niet afge­stompt raakt
door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens;
laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen,
want hij zal komen over allen waar ook ter wereld.
Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn
te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken,
en stand moogt houden voor het aangericht van de Mensenzoon.’