08 Januari 2020

Woensdag, 8 Januari 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 6,45-52.

Ga naar overzicht

Deel op:

a de broodvermenigvuldiging dwong Jezus onmiddellijk zijn leerlingen in de boot te gaan en
alvast naar de overkant te varen, naar Betsaida, terwijl Hij het volk naar huis zou zenden.
Na afscheid van hen genomen te hebben ging Hij de berg op om te bidden.
Toen de avond viel, bevond de boot zich midden op het meer en was Hij alleen aan land.
Omdat Hij zag dat zij zich aftobden om vooruit te komen ‑ de wind zat hun tegen ‑ kwam hij
omstreeks de vierde nachtwake te voet over het meer naar hen toe; en Hij wilde hen voor bijgaan.
Maar toen zij Hem zo over het meer zagen gaan, meenden ze dat het een spook was, en ze schreeuwden het uit.
Want allen zagen Hem en ze raakten van streek. Maar onmiddellijk begon Hij met hen te spreken
en zei hun: &Weest gerust, Ik ben het. Vreest niet.’
Hij klom bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zij raakten buiten zichzelf van verbazing,
want zij waren door het gebeurde met de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun geest was verblind.