07 December 2022

Woensdag 7 December : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11,28-30.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd nam Jezus het woord en sprak: Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schou­ders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.