07 Augustus 2019

Woensdag, 7 Augustus 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 15,21-28.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon.
Op een gegeven ogenblik trad een Kananeese vrouw afkomstig uit dat gebied naar voren, luid roepend: &Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrik­kelijk ge­kweld.’
Maar Hij gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek: &Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen.’
Hij antwoordde: &Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden.’
Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: &Heer, help mij!’
Hij gaf haar ten ant­woord: &Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven.’
&Wel waar, Heer’, sprak zij,’want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen.’
Daar­op zei Jezus haar: &Vrouw, ge hebt een groot geloof! Uw verlangen wordt ingewilligd.’ En van dat ogenblik was haar dochter genezen.