05 Juli 2023

Woensdag 5 Juli : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 8,28-34.

Ga naar overzicht

Deel op:

oen Jezus aan de overkant van het meer gekomen was, in het land der Gadarenen,
liepen Hem twee bezetenen tegemoet; zij kwamen uit de grafspelon­ken te voorschijn
en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand daarlangs kon gaan.
Plotse­ling begonnen ze te schreeuwen: &Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God?
Zijt Gij hier gekomen om ons voor de tijd te kwellen?’
Een eind van hen vandaan was men een grote kudde zwijnen aan het hoeden.
De duivels nu smeekten Hem: &Als Gij ons uitdrijft, stuur ons dan in die kudde zwijnen.’
Hij zei hun: &Gaat heen.’ En zij verlieten hen. Nauwelijks hadden zij bezit genomen van de zwijnen,
of de hele kudde stortte zich van de steile oever in het meer en kwam in het water om.
De zwijnenhoe­ders namen de vlucht, en in de stad gekomen vertelden zij alles,
ook wat er met de bezetenen gebeurd was.
Daarop liep de hele stad uit, Jezus tegemoet; en toen zij Hem zagen,
verzochten zij Hem hun streek te verlaten.