29 November 2023

Woensdag 29 November : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 21,12-19.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Zij zullen u vastgrijpen en vervolgen;
zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten,
u voor koningen en stadhouders voeren omwille van mijn Naam.
Het zal voor u uitlopen op een getuigenis.
Welnu, prent het u in, dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden.
Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven,
die geen van uw tegen­standers zal kunnen weer­staan of weerspreken.
Ge zult zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten
en vrienden overgele­verd worden en sommigen van u zullen ze ter dood doen bren­gen.
Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Naam;
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.
Door stand­vastig te zijn zult ge uw leven winnen.