28 September 2022

Woensdag 28 September : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 9,57-62.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei iemand tot Jezus: &Ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat.’
Jezus sprak tot hem: &De vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.’
Tot een ander sprak Hij: &Volg Mij.’ Deze vroeg: &Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven.’
Jezus zei tot hem: &Laat de doden hun doden begraven; maar gij, ga heen en verkondig het Rijk Gods.’
Weer een ander zeide: &Ik zal U volgen, Heer, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.’
Tot hem sprak Jezus: &Wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods.’