28 Juli 2021

Woensdag, 28 Juli 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 13,44-46.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot de menigte: Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer, en in zijn blijd­schap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker.
Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een koopman, op zoek naar mooie parels.
Toen hij een parel van grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.