18 Juli 2018

Woensdag, 18 Juli 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11,25-27.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd sprak Jezus: &Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen
verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze heb geopenbaard aan kleinen.
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.