17 Januari 2024

Woensdag 17 Januari : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 3,1-6.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd ging Jezus naar de synago­ge waar een man aanwezig was met een verschrompelde hand.
Zij hielden Hem in het oog of Hij hem op sabbat zou genezen, met de bedoeling Hem daarvan te beschuldi­gen.
Hij zei nu tot de man met de verschrompelde hand: &Kom in het midden staan.’
Daarop stelde Hij hun de vraag: &Mag men op sabbat goed doen of kwaad, iemand redden of doden?’ Maar zij zwegen.
Toen liet Hij toornig, maar tegelijkertijd bedroefd om de verstoktheid van hun hart, zijn blik rondgaan
en zei tot de man: &Steekt uw hand uit.’ Hij stak zijn hand uit en deze was weer gezond.
En de Farizeeën gingen naar buiten en aanstonds smeedden zij met de Herodianen plannen om Hem uit de weg te ruimen.