16 Oktober 2019

Woensdag, 16 Oktober 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 11,42-46.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus: Wee u, Farizeeën! Gij betaalt wel tienden van munt en wijnruit en allerlei kruiken,
maar bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God. Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen.
Wee u, Farizeeën! Gij zijt belust op de voornaamste zetel in de synagoge en de begroetingen op de markt.
Wee u! Gij zijt gelijk aan onzichtbare graven, waar de mensen overheen wandelen zonder het te weten.’
Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot Hem: &Meester, door zo te spreken beledigt Ge ook ons.’
Hij antwoord­de echter: &Wee ook u, wetgeleerden! Gij legt de mensen
haast ondraaglijke lasten op en raakt zelf die lasten niet met een van uw vingers aan.