15 Mei 2019

Woensdag, 15 Mei 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 12,44-50.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd verklaarde Jezus met luider stem: &Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft;
en wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft.
Als een licht ben Ik in de wereld gekomen, opdat al wie in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.
Indien iemand mijn woorden hoort zonder ze te onderhouden, dan veroordeel Ik hem niet,
want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroorde­len, maar om de wereld te redden.
Want wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanvaardt, heeft reeds iemand die hem veroordeelt:
het woord dat Ik gesproken heb, dat zal hem veroordelen op de laatste dag.
Ik heb immers niet uit Mijzelf gespro­ken, maar de Vader die Mij gezonden heeft.
Hij heeft Mij opgedragen wat Ik moet zeggen en verkondigen.
Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Wat Ik dus verkondig,
verkondig Ik zoals de Vader het Mij gezegd heeft.’