15 December 2021

Woensdag, 15 December 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 7,19-23.

Ga naar overzicht

Deel op:

n stuurde ze naar de Heer om te vragen: &Zijt Gij de Komende, of hebben wij een ander te verwachten?’
Bij Jezus gekomen, zeiden de mannen tot Hem: &Johannes de Doper heeft ons naar U gestuurd om te vragen: Zijt Gij de Komende, of hebben wij een ander te verwachten?’
Op dat ogenblik genas Jezus veel mensen van ziekten, kwalen en boze geesten en schonk een groot aantal blinden het gezicht terug.
Hij gaf hun dit antwoord: &Gaat aan Johannes zeggen wat gij gezien en gehoord hebt: blinden zien en lammen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.
Gelukkig hij die aan Mij geen aanstoot neemt.’