10 Januari 2024

Woensdag 10 Januari : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 1,29-39.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd kwam Jezus uit de synagoge kwam, en ging Hij met Jakobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas.
De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed; zij spraken Hem aanstonds over haar.
Hij ging naar haar toe, pakte ze bij de hand en deed haar opstaan: zij werd vrij van koorts en bediende hen.
In de avond, na zonsondergang, bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Hem.
Heel de stad stroomde voor de deur samen.
Velen die aan allerhande ziekten leden, genas Hij en Hij dreef tal van geesten uit,
maar Hij liet niet toe dat de boze geesten spraken, omdat zij Hem kenden.
Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten
en begaf zich naar een eenzame plaats, waar Hij bleef bidden.
Simon en zijn metgezellen kwamen Hem achterop
en toen ze Hem gevonden hadden, zeiden ze: &Iedereen zoekt U.’
Hij antwoordde hun: &Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek,
opdat Ik ook daar kan prediken. Daartoe ben Ik immers uitgegaan.’
Hij trok door heel Galilea, predikte in hun synagogen en dreef de boze geesten uit.