10 Augustus 2022

Woensdag 10 Augustus : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 12,24-26.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus: &Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel
niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.
Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwigen leven bewaren.
Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.