01 November 2023

Woensdag 1 November : Uit de 1e brief van de apostel Johannes 3,1-3.

Ga naar overzicht

Deel op:

ierbaren, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook.
De wereld begrijpt ons niet, en ze kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend.
Dierbaren, nu reeds zijn wij kinderen van God, en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard;
maar wij weten dat wanneer het geopen­baard wordt, wij Hem zullen zien zoals Hij is.
Wie zulk een heil van God verwacht, maakt zich rein, zoals Christus rein is.