09 September 2022

Vrijdag 9 September : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 6,39-42.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd hield Jezus zijn leerlingen de volgende gelijkenis voor:
&Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil?
De leerling staat niet boven zijn meester; maar zal hij ten volle gevormd zijn als hij gelijk is zijn meester.
Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog?
Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt?
Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, en dan zult ge scherp genoeg zien
om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit.