08 Maart 2019

Vrijdag, 8 Maart 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 9,14-15.

Ga naar overzicht

Deel op:

p zekere dag kwamen de leerlingen van Johannes tot Jezus met de vraag: &Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?’
Jezus sprak tot hen: &De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen dagen komen, dat de bruidegom van hen is weggeno­men; dan zullen zij vasten.