05 Mei 2023

Vrijdag 5 Mei : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 14,1-6.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: &Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.
In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.
En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.
Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend.’
Tomas zei tot Hem: &Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?’
Jezus antwoordde hem: &Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.