05 Juni 2020

Vrijdag, 5 Juni 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 12,35-37.

Ga naar overzicht

Deel op:

ij zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op: &Hoe kunnen de schriftge­leerden zeggen, dat de Messias Zoon van David is?
David heeft zelf gezegd door de heilige Geest bewogen: De Heer heeft gesproken tot mijn Heer: Zit aan mijn rechter­hand, totdat Ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd.
Als David Hem Heer noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?’ Het merendeel van het volk luisterde graag naar Hem.