30 Juni 2023

Vrijdag 30 Juni : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 8,1-4.

Ga naar overzicht

Deel op:

oen Jezus van de berg was afgedaald volgde Hem een talrijke menigte.
Een melaatse kwam naar Hem toe en smeekte Hem op zijn knieën: &Als Gij wilt Heer, kunt Gij mij reinigen.’
Jezus stak de hand uit, raakte hem aan en zei: &Ik wil, wordt rein.’ En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd.
Jezus sprak tot hem: &Zorg er voor dat ge het niemand zegt, maar ga u laten zien aan de priester en offer de gave die Mozes heeft voorschreven om ze het bewijs te leveren.’