30 December 2022

Vrijdag 30 December : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Kolosse 3,12-21.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent
en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven,
in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft;
zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen
als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht
en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen
en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus,
terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer.
Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.
Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer.
Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos.