03 December 2021

Vrijdag, 3 December 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 9,27-31.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd waren er twee blinden die Jezus volgden en luid riepen: &Heb medelijden met ons Zoon van David.’
Toen Hij thuis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. Jezus sprak tot hen: &Gelooft gij dat ik de macht bezit om dit te doen?’ Zij antwoordden: &Zeker, Heer.’
Daarop raakte Hij hun ogen aan en zeide: &U geschie­de naar uw geloof.’
En hun ogen gingen open. Jezus vermaande hen op strenge toon: &Zorgt dat niemand dit te weten komt.’
Maar eenmaal buiten verbreidden ze zijn faam in heel die streek.