28 Juni 2019

Vrijdag, 28 Juni 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 15,3-7.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd hield Jezus de Farizeeën en Schriftgeleerden deze gelijkenis voor:
&Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft en er een van verliest,
laat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achter
om op zoek te gaan naar het verlorene, totdat hij het vindt?
En als hij het vindt legt hij het vol vreugde op zijn schou­ders,
gaat naar huis; roept zijn vrienden en buren bij elkaar en zegt hun:
Deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was geraakt, heb ik gevonden.
Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over een zondaar die zich bekeert,
dan over negenenne­gentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.