22 November 2019

Vrijdag, 22 November 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 19,45-48.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd ging Jezus de tempel binnen en begon de verkopers er uit te jagen,
terwijl Hij tot hen zei: &Er staat geschreven: Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.’
Dagelijks gaf Hij in de tempel onder­richt. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de vooraan­staanden van het volk zochten een gelegenheid om Hem ter dood te brengen,
maar zij zagen geen kans om wat dan ook te doen, want al het volk hing aan zijn lippen.