21 Oktober 2022

Vrijdag 21 Oktober : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 12,54-59.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot de menigte: &Wanneer gij een wolk ziet opkomen uit het westen,
zegt ge terstond: er komt regen; en zo gebeurt het ook.
En wanneer ge ziet dat er een zuidenwind waait, zegt ge: het wordt gloeiend heet; en het gebeurt.
Huiche­laars! Van het beeld van land en lucht weet ge de juiste betekenis te bepalen, maar waarom dan niet van deze tijd?
Hoe komt het dat ge niet uit uzelf de juiste gevolg­trekking maakt?
Wanneer gij met uw tegenpartij naar de overheid gaat, doe dan onderweg nog moeite
u van hem te bevrijden; anders zou hij u wel eens voor de rechter kunnen slepen,
de rechter zal u aan de gerechtsdienaar overleveren, en de gerechtsdienaar zal u in de gevangenis werpen.
Ik zeg u: Ge zult er niet uitkomen, voordat ge tot de laatste cent betaald hebt.’