02 Oktober 2020

Vrijdag, 2 Oktober 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 18,1-5.10.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd richtten de leerlingen tot Jezus met de vraag:
&Wie is nu wel de grootste in het Rijk der hemelen?’
Hij riep een klein kind, zette het in hun midden en zei:
&Voorwaar, Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen,
zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan.
Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind is de grootste in het Rijk der hemelen.
En wie in mijn Naam zulk een kind opneemt, neemt Mij op.
Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg u:
zij hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend
het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is.