18 September 2020

Vrijdag, 18 September 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 8,1-3.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd trok Jezus predikend rond door stad en dorp en de Blijde Boodschap van het Rijk Gods verkondigde. De twaalf vergezelden Hem,
en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren:
Maria die Magdalena wordt genoemd, uit wie zeven duivels waren weggegaan,
Johanna, de vrouw van Herodes’ rentmeester Chuzas, Susanna
en vele anderen, die uit eigen middelen voor hen zorgden.