16 Oktober 2020

Vrijdag, 16 Oktober 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 12,1-7.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd toen duizenden mensen waren samenge­stroomd,
zodat men elkaar haast onder de voet liep, richtte Jezus zich eerst tot zijn leerlingen:
&Wacht u voor het zuurdeeg, dat wil zeggen, de huichelarij van de Farizeeën.
Niets is bedekt of het zal onthuld en niets verborgen of het zal geweten worden.
Want alles wat gij in het donker gezegd hebt, zal gehoord worden in het licht,
en wat gij binnenskamers in het oor gefluisterd hebt, zal van de daken verkondigd worden.
Tot u, die mijn vrienden zijt, zeg Ik: &Vreest niet hen die het lichaam doden,
maar daarna niets ergers kunnen doen.
Ik zal u zeggen wie gij moet vrezen: vreest Hem die, nadat Hij gedood heeft,
macht bezit om in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, vreest Hem!
Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stui­vers? Toch vergeet God niet een van hen.
Ja, zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld. Weest dus niet be­vreesd:
gij zult meer waard zijn dan een zwerm mussen.