16 November 2018

Vrijdag, 16 November 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 17,26-37.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon.
Zij aten en dronken, huwden en werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam, die allen ver­delgde.
Of zoals het was in de dagen van Lot; zij aten en dronken, kochten en verkochten, plantten en bouwden,
maar op de dag dat Lot uit Sodom vertrok, regende het uit de hemel brandende zwavel, die allen verdelgde,
zo zal het ook zijn op de dag waarop de Mensenzoon zich openbaart.
Wie die dag zich op het dak bevindt, terwijl zijn bezittingen binnens­huis zijn, moet niet naar beneden komen om ze te halen, en zo moet wie op het land is, niet terugkeren.
Denkt aan de vrouw van Lot.
Wie zijn leven tracht te redden, zal het verliezen en wie het verliest, zal het behouden.
Ik zeg u: als er in die nacht twee in een bed liggen, zal de een worden meegenomen en de ander achtergelaten.
Als twee vrouwen samen bezig zijn met malen, zal de een worden meegenomen en de ander achtergelaten.’
Toen de leerlingen Hem daarop vroegen: &Waar, Heer?’ antwoorde Hij hun: &Waar het lijk ligt, daar zullen zich de gieren verzamelen.’