16 Juni 2023

Vrijdag 16 Juni : Uit de 1e brief van de apostel Johannes 4,7-16.

Ga naar overzicht

Deel op:

ierbaren, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft is een kind van God, en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde.
En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefge­had, maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen.
Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkander liefhebben.
Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefheb­ben, woont God in ons,
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven (zoals Hij verblijft in ons),
dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.
En wij, wij hebben gezien en wij getuigen, dat de Vader
zijn Zoon heeft gezonden om de Heiland van de wereld te zijn.
Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God.
Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar.
God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem.