15 December 2023

Vrijdag 15 December : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11,16-19.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot de menigte: Waarmee zal ik dit geslacht verge­lijken? Het gelijkt op kinderen die op het marktplein zitten en de andere partij toeroepen:
Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebt niet gedanst; wij hebben een treurlied gezongen en jullie hebt niet op je borst geklopt.
Immers: Johannes komt, eet niet en drinkt niet, en ze zeggen: Hij is van de duivel bezeten!
De Mensen­zoon komt, eet en drinkt wel, en ze zeggen: Kijk die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tolle­naars en zondaars! Maar de wijsheid vindt haar rechtvaar­dig­heid in haar werken.’