12 April 2019

Vrijdag, 12 April 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 10,31-42.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd raapten de Joden stenen op om Jezus te stenigen.
Maar Jezus zei hun: &Ik heb voor uw ogen veel goede werken verricht, die uit de Vader voortkomen; om welk van die werken wilt gij Mij stenigen?
De Joden gaven Hem ten antwoord: &Niet om een goed werk stenigen wij U, maar om een godslastering: dat Gij, een mens, Uzelf tot God maakt.’
Jezus antwoord­de hun: &Staat er niet in uw Wet geschreven: Ik heb gezegd: gij zijt goden?
Zij heeft hen tot wie het woord Gods gericht werd, goden genoemd, en de Schrift heeft bindende kracht.
Maar waarom dan beschuldigt ge Mij, die door de Vader geheiligd en in de wereld gezonden werd, van godslastering als Ik Mijzelf Gods Zoon noem?
Als Ik de werken van mijn Vader niet doe, behoeft gij Mij niet te geloven,
maar zo Ik ze wel doe, gelooft dan die werken, als ge Mij niet wilt geloven. Dan zult gij inzien en erkennen, dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader ben.’
Toen probeerden zij opnieuw Hem te grijpen, maar Hij stelde zich buiten hun bereik.
Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes aanvankelijk gedoopt had, en bleef daar.
Velen kwamen tot Hem, want ze zeiden: &heeft weliswaar geen enkel teken gedaan, maar alles wat hij over deze man zei, was waar.’
En velen begonnen daar in Hem te geloven.