01 Oktober 2021

Vrijdag, 1 Oktober 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 10,13-16.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus: Wee u, Chorazim, wee u, Betsaida! Tyrus en Sidon zouden reeds lang neerzittend in zak en as,
zich bekeerd hebben, indien bij hen de wonderen waren gebeurd, die bij u hebben plaats gevonden.
Ja, het lot van Tyrus en Sidon zal bij het oordeel beter te dragen zijn dan dat van u.
En gij, Kafarnaum, zult ge soms tot de hemel toe verheven worden? Tot in de onderwereld zult ge neerzinken.
Wie naar u luistert, luistert naar Mij; en wie u verstoot, verstoot Mij. Wie Mij verstoot, verstoot Hem die Mij gezonden heeft.’