01 December 2023

Vrijdag 1 December : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 21,29-33.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd maakte Jezus een vergelijking en zei tot zijn leerlingen: &Kijkt naar de vijgeboom en naar alle andere bomen;
zodra ze uitlopen weet ge, als ge dat ziet, dat de zomer in aantocht is.
Zo ook, wanneer ge al deze dingen ziet, weet dan dat het Rijk Gods nabij is.
Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbijgaan, voor dit alles geschied is.
Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.