05 November 2018

Maandag, 5 November 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 14,12-14.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot de Farizeeër die Hem aan tafel had genodigd:
&Wanneer gij een middag‑ of een avondmaal geeft, nodig dan niet uw vrienden,
broers en bloedverwan­ten uit en ook geen rijke buren.
Het zou kunnen zijn, dat zij op hun beurt u uitnodigen en gij het dus terugkrijgt.
Maar als ge een gastmaal geeft, nodig armen, gebrekki­gen, kreupelen en blinden uit.
Gelukkig zult ge zijn, omdat zij het u niet kunnen vergelden.
Het zal u vergolden worden bij de opstanding van de rechtvaardi­gen.’