04 Maart 2019

Maandag, 4 Maart 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 10,17-27.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd toen Jezus zich op weg begaf, kwam er iemand aanlopen die zich voor Hem op de knieën wierp
en vroeg: &Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwer­ven?’
Jezus ant­woordde: &Waarom noemt ge Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.
Ge kent de geboden: Gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen,
gij zult niet vals getuigen, gij zult niemand te kort doen, eer uw vader en uw moeder.’
Hij gaf Hem ten antwoord: &Dat alles heb ik onder­houden van mijn jeugd af.’
Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: &Een ding ontbreekt u:
ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen,
daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel. En kom dan terug om Mij te volgen.’
Dit woord ontstel­de hem en ontdaan ging hij heen, omdat hij vele goederen bezat.
Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen: &Hoe moeilijk is het
voor degenen die geld hebben het Koninkrijk Gods binnen te gaan!’
De leerlingen stonden verbaasd over wat Hij zei. Daarom herhaalde Jezus:
&Kinderen, wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan.
Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan,
dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.’
Toen waren ze nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar: &Wie kan dan nog gered worden?’
Jezus keek hen aan en zei: &Dit ligt niet in de macht der mensen,
maar wel in die van God: want voor God is alles mogelijk.