27 September 2021

Maandag, 27 September 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 9,46-50.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd kregen de leerlingen woorden over de vraag, wie van hen wel de grootste was.
Maar Jezus die wist wat zij dachten, nam een kind, zette het naast zich
en sprak tot hen: &Wie dit kind opneemt in mijn Naam, neemt Mij op, en wie Mij opneemt,
neemt Hem op die Mij gezonden heeft. Wie dus de kleinste is onder u allen, die is de grootste.’
Nu nam Johannes het woord en zei: &Meester, we hebben iemand in uw Naam
duivels zien uitdrijven en we hebben getracht het hem te beletten,
omdat hij niet een van uw volgelingen is, zoals wij.’
Maar Jezus zei tot hem: &Belet het hem niet; want wie niet tegen u is, is voor u.’