27 Maart 2023

Maandag 27 Maart : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 8,1-11.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd begaf Jezus zich naar de Olijfberg.
’s Morgens vroeg verscheen Hij weer in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen.
Toen brachten schriftgeleerden en Farizeeën Hem een vrouw die op overspel was betrapt. Zij plaatsten haar in het midden en
zeiden tot Hem: &Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt, terwijl ze overspel bedreef.
Nu heeft Mozes ons in de Wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar Gij, wat zegt Gij ervan?’
Dit bedoelden ze als een strikvraag in de hoop Hem ergens van de te kunnen beschuldigen.
Jezus echter boog zich voorover en schreef met zijn vinger op de grond.
Toen ze bij Hem aanhielden met vragen, richtte Hij zich op en zei tot hen:
&Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen.’
Weer boog Hij zich voorover en schreef op de grond.
Toen zij dit hoorden, dropen zij een voor een af, de oudsten het eerst,
totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw, die nog midden in de kring stond.
Nu richtte Jezus zich op en sprak tot haar: &Vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?
Zij antwoordde: &Niemand, Heer.’ Toen zei Jezus tot haar:
&Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer.’