26 November 2018

Maandag, 26 November 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 21,1-4.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd gebeurde het dat Jezus opkeek en zag hoe de rijken hun gaven in de offerkist wierpen,
maar Hij zag ook een behoeftige weduwe die er twee penningen inwierp.
En Hij sprak: &Waarlijk, Ik zeg u: die arme weduwe heeft er het meeste van allen ingeworpen.
Die mensen hebben allen iets van hun overvloed bij de gaven voor God geworpen, maar zij offerde van haar armoe alles waar ze van leven moest.’