25 December 2023

Maandag 25 December : Uit de brief aan de Hebreeën 1,1-6.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, nadat God eertijds op velerlei wijzen en langs velerlei wegen door de profeten, tot de voorouders gesproken heeft,
heeft Hij nu de tijd ten einde loopt tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie Hij de wereld heeft geschapen.
In hem schittert Gods luister, Hij is zijn evenbeeld, Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord;
Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,
ver verheven boven de engelen omdat Hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij.
Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: 'Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’? Of: 'Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mij een zoon’?
Maar wanneer Hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt Hij: 'Laten al Gods engelen hem eer bewijzen.’