21 September 2020

Maandag, 21 September 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 9,9-13.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd ging Jezus verder. Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteus heette, en Hij zei tot hem: &Volg mij.’ De man stond op en volgde Hem.
Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tolle­naars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen.
Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen: &Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?’
Hij hoorde dit en zei: &Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
Gaat heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’