20 Juli 2020

Maandag, 20 Juli 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 12,38-42.

Ga naar overzicht

Deel op:

p zekere dag richtten enige schriftgeleer­den en Farizeeën zich tot Hem met de woorden: &Meester, wij willen een teken van U zien.’
Maar Hij gaf hun ten antwoord: &Een slecht en overspelig geslacht verlangt een teken, maar geen ander teken zal hun gegeven worden dan dat van de profeet Jona.
Zoals mogelijk Jona drie dagen en drie nachten verbleef in de buik van het zeemon­ster, zo zal de Mensen­zoon drie dagen en drie nachten verblijven in de schoot van de aarde.
De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; welnu, hier is meer dan Jona.
De koningin van het Zuiden zal bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo: welnu hier is meer dan Salomo.