19 September 2022

Maandag 19 September : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 8,16-18.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot de menigte: Niemand steekt een lamp aan om die onder een schaal te verbergen of onder een rustbank te zetten, maar hij plaatst ze op een standaard, opdat al wie binnenkomt het licht kan zien.
Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt, niets geheim dat niet bekend zal worden en aan het licht zal komen.
Let dus op, hoe gij luistert. Aan wie heeft zal gegeven worden; maar wie niet heeft: zelfs wat hij meent te hebben zal hem nog ontnomen worden.’