17 Mei 2021

Maandag, 17 Mei 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 16,29-33.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zeiden de leerlingen tot Jezus: &Kijkt, nu spreekt Gij onomwonden en gebruikt geen enkel beeld.
Nu zien wij dat Gij alles weet. Het is voor U niet nodig dat iemand U ondervraagt.
Wij geloven daarom dat Gij van God zijn uitgegaan.’
Jezus antwoordde hun: &Gelooft ge nu?
Zie, er komt een uur, ja het is er al, dat gij naar alle kanten verstrooid wordt
en Mij alleen laat. Toch ben Ik niet alleen, want de Vader is met Mij.
Dit heb Ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in Mij. Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking,
maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’