15 Mei 2023

Maandag 15 Mei : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 15,26-27.16,1-4a.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wanneer de Helper komt, die Ik u van de Vader zal zenden,
de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen.
Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij.
Dit heb Ik u gezegd, opdat gij niet ten val komt.
Zij zullen u uit de synagoge bannen. Ja, er komt een tijd dat ieder die u doodt, zal menen een daad van gods­verering te stellen.
Zij zullen dat doen, omdat zij noch de Vader noch Mij erkend hebben.
Dit heb Ik u gezegd, opdat wanneer de tijd hiervan aanbreekt, gij u zoudt herinneren dat Ik het u gezegd heb.