14 Augustus 2023

Maandag 14 Augustus : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 17,22-27.

Ga naar overzicht

Deel op:

erwijl zij nog in Galilea bijeen waren, sprak Jezus tot hen: &De Mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen der mensen,
en ze zullen hem doden, maar op de derde dag zal Hij verrijzen.’ Zij werden zeer bedroefd.
Toen zij in Kafarnaum waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting op Petrus af en zeiden: &Betaalt uw Meester de didrachmen niet?’
Hij antwoordde: &Welzeker!’ Maar toen hij het huis binnenging, voorkwam Jezus hem met de woorden: &Wat dunkt u, Simon? Van wie heffen de aardse vorsten tol of belasting, van hun kinderen of van vreemden?’
En toen hij antwoordde: & Van vreemden,’ zei Jezus tot hem: &Dus de kinderen zijn vrij.
Maar toch om hun geen aanstoot te geven: ga naar het meer uit en grijp de eerste vis die boven komt; maak zijn bek open en gij zult een stater vinden; betaal daarmee voor Mij en voor u.’