12 September 2022

Maandag 12 September : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 7,1-10.

Ga naar overzicht

Deel op:

a afloop van zijn onderricht aan het luisterende volk, ging Hij naar Kafarnaum.
Daar was een honderdman die een knecht had aan wie hem veel gelegen was; deze was ziek en lag op sterven.
Omdat de honderdman van Jezus hoorde, zond hij enkele oudsten van de Joden naar Hem toe met het verzoek zijn knecht te komen genezen.
Bij Jezus gekomen riepen zij met aandrang zijn hulp in. Ze zeiden: &Hij verdient, dat Gij hem deze gunst bewijst,
want hij houdt van ons volk en heeft op eigen kosten de synagoge voor ons gebouwd.’
Daarop ging Jezus met hen mee. Maar toen Hij niet ver meer van het huis was, liet de honderdman
Hem door vrienden zeggen: &Heer, doe geen verdere moeite; ik ben niet waard dat Gij onder mijn dak komt.
Daarom meende ik ook er geen aanspraak op te mogen maken persoonlijk naar U toe te komen. Maar een woord van U is voldoende om mijn knecht te doen genezen.
Want al ben ik zelf een ondergeschikte, ik heb weer manschappen onder mij; en tot de een zeg ik: ga, en hij gaat; en tot een ander: kom, en hij komt; en aan mijn knecht: doe dit, en hij doet het.’
Toen Jezus dit hoorde, stond Hij verwonderd over hem. Hij keerde zich om en zei tot het volk dat Hem volgde: &Ik zeg u: zelfs in Israel heb Ik zo’n groot geloof niet gevonden.’
Toen de mensen die gestuurd waren, in het huis terugkeerden, vonden zij de knecht weer gezond.