12 Oktober 2020

Maandag, 12 Oktober 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 11,29-32.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd, toen het volk samenstroomde, begon Jezus te spreken:
&Dit geslacht is een verdorven geslacht; het verlangt een teken,
maar geen ander teken zal het gegeven worden dan het teken van Jona.
Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Ninevieten,
zo zal ook de Mensen­zoon het zijn voor dit geslacht.
De koningin van het Zuiden zal bij het oordeel opstaan samen met de mensen van dit geslacht
en hen veroordelen, want zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo; welnu hier is meer dan Salomo.
De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en het veroor­delen,
want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona: welnu, hier is meer dan Jona.