12 November 2018

Maandag, 12 November 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 17,1-6.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: &Dat er ergernissen komen is onvermij­delijk, maar wee de mens door wiens toedoen ze komen.
Het zou beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp, dan dat hij aan een van deze kleinen aanstoot geeft.
Wacht u daarvoor. Als uw broeder gezondigd heeft, geef hem een berisping; toont hij dan spijt, vergeef het hem.
Al misdoet hij zevenmaal per dag tegen u, maar zevenmaal ook wendt hij zich tot u met de woorden: Het spijt me, dan moet ge hem vergeven.’
De apostelen zeiden nu tot de Heer: &Geef ons meer geloof.’
De Heer antwoordde: &Als ge een geloof had als een mosterd­zaadje, zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen:
Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee, en hij zou u gehoorzamen.